Κατεβασε τη φορμα γονικης συναινεσης

  • Βήμα 1
  • Βήμα 2
  • Βήμα 3
  • Υποβολή

Στοιχεία συνοδού καθηγητή

Ονοματεπώνυμο

Σχολείο

Ειδικότητα

Εmail

Τηλέφωνο

Υποβολή project

Tίτλος

Θεματική ενότητα

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Υποβολή εργασίας

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Υποβολή βίντεο

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Σε περίπτωση αρχείου που ξεπερνάει τα 15 MB, παρακαλούμε αναγράψτε το link από wetransfer

Φόρμα μαθητών

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Πλάνο έρευνας

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Φόρμα επιβλέποντα

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Φόρμα έγκρισης

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Λοιπά αρχεία

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

1ος διαγωνιζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη 1ου μαθητή

Ημερομηνία γέννησης 1ου μαθητή

Γονική συναίνεση

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

2ος διαγωνιζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη 2ου μαθητή

Ημερομηνία γέννησης 2ου μαθητή

Γονική συναίνεση

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

3ος διαγωνιζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη 3ου μαθητή

Ημερομηνία γέννησης 3ου μαθητή

Γονική συναίνεση

Μέγιστο μέγεθος: 15,0 MB

Υποβολή