Κατεβασε τη φορμα γονικης συναινεσης

  • Βήμα 1
  • Βήμα 2
  • Βήμα 3
  • Υποβολή

Στοιχεία συνοδού καθηγητή

Ονοματεπώνυμο

Σχολείο

Ειδικότητα

Εmail

Τηλέφωνο

Υποβολή project

Tίτλος

Θεματική ενότητα

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Υποβολή εργασίας

Υποβολή βίντεο

Σε περίπτωση αρχείου που ξεπερνάει τα 128 MB, παρακαλούμε αναγράψτε το link από wetransfer

1ος διαγωνιζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη 1ου μαθητή

Ημερομηνία γέννησης

Γονική συναίνεση

2ος διαγωνιζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη 2ου μαθητή

Ημερομηνία γέννησης

Γονική συναίνεση

3ος διαγωνιζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Τάξη 3ου μαθητή

Ημερομηνία γέννησης

Γονική συναίνεση

Υποβολή