Οι συμμετέχοντες/ουσες, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του project,

μπορούν να απευθυνθούν σε  μια ομάδα μεντόρων,

την οποία θα απαρτίζουν επιστήμονες, επιχειρηματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και άλλοι επαγγελματίες.

Η σχετική αίτηση για καθοδήγηση βρίσκεται εδώ