Πρώτη & Δεύτερη θέση

  • συμμετοχή στο International Science and Engineering Fair (ISEF),  10-15 Μαΐου 2020, Anaheim, California

  • έξοδα συμμετοχής και εγγραφής

  • μεταφορικά,  διατροφή και διαμονή

  • έξοδα συνοδού καθηγητή